]]>
Bestatter Zeven

Pełnomocnik do spraw opieki zdrowotnej

Udzielając pełnomocnictwa do spraw opieki zdrowotnej, przekazujesz innej osobie (np. krewnemu) prawo do podejmowania decyzji w nagłych przypadkach, jeśli nie jesteś już w stanie działać samodzielnie. Taka niezdolność do działania może wystąpić np. z powodu zaawansowanej choroby demencji lub również w przypadku zaburzeń świadomości (śpiączki), ponieważ nie jesteś już w stanie samodzielnie podejmować decyzji i wyrażać swojej woli.Aby pełnomocnictwo do spraw opieki zdrowotnej było prawnie skuteczne, osoba udzielająca pełnomocnictwa musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych lub swobodę woli do upoważnienia innej osoby. Zaleca się, aby pełnomocnictwo do spraw opieki zdrowotnej zostało sporządzone przez notariusza, który udzieli wyczerpującej porady i wyjaśni wszystkie skutki prawne takiego pełnomocnictwa.


Anrufen

E-Mail