]]>
Bestatter Zeven

Will

Jeśli nie chcesz, aby dziedziczenie ustawowe decydowało o podziale spadku, warto sporządzić testament. W testamencie można sprecyzować własne wyobrażenia dotyczące dziedziczenia i w ten sposób uniknąć ewentualnych sporów między krewnymi. W testamencie można m.in. dokonać rozrządzeń dotyczących ustalenia dziedziczenia, szczególnych warunków (warunki dziedziczenia), pozbawienia części obowiązkowych lub ograniczeń. Zgodnie z prawem niemieckim istnieją dwa sposoby sporządzenia testamentu: testament osobisty i testament notarialny.

Testament odręczny

Testament własnoręczny to testament, który został napisany i podpisany własnoręcznie. Aby testament był ważny, musi być w całości napisany odręcznie. Wskazane jest również podanie miejsca i daty w testamencie własnoręcznym, aby w przypadku kilku sprzecznych testamentów można było ustalić, który z nich jest najnowszy. Najbezpieczniejszym sposobem dokonania zmian w testamencie jest zniszczenie starego, odręcznie napisanego testamentu. W najlepszym wypadku należy powiedzieć krewnemu (spadkobiercy), gdzie przechowywany jest testament, aby wiedział, gdzie się on znajduje w przypadku naszej śmierci.

Testament notarialny

W testamencie notarialnym testament jest sporządzany przez notariusza, a następnie przechowywany w bezpiecznym miejscu. W przypadku testamentu notarialnego wskazane jest poinformowanie spadkobierców, u którego notariusza testament został złożony, tak aby w razie śmierci wiedzieli, gdzie testament jest przechowywany. Późniejsze zmiany w testamencie są możliwe w każdej chwili.


Anrufen

E-Mail