]]>
Bestatter Zeven

Ubezpieczenie świadczenia z tytułu śmierci

Polisy ubezpieczeniowe ze świadczeniem na wypadek śmierci są polisami na życie na wypadek śmierci, ale ich wysokość składki jest niższa niż w przypadku normalnej polisy na życie. Celem tego ubezpieczenia jest finansowe odciążenie krewnych po własnej śmierci lub stworzenie ram finansowych dla specjalnych życzeń i usług związanych z pogrzebem. Wysokość ustalonych składek zależy w dużej mierze od wieku osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie na wypadek śmierci musi być zawierane za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych, które jednak współpracują również z zakładami ubezpieczeń. Często wraz z umową o świadczenie usług pogrzebowych zawierane jest ubezpieczenie na wypadek śmierci.


Anrufen

E-Mail