]]>
Bestatter Zeven

Naturalny pochówek Zeven

W pochówku naturalnym prochy zmarłego składane są w spokojnym i cichym krajobrazie. Pochówek urny może odbywać się w specjalnie wyznaczonym miejscu, np. na łące, przy drzewie, skale, strumieniu lub w innym naturalnym środowisku. Urna umieszczana jest w ziemi pod darnią, gdzie zmarły znajduje miejsce swojego ostatecznego spoczynku. W tej formie pochówku z reguły nie stosuje się nagrobków, krzyży nagrobnych i dekoracji kwiatowych, aby zachować naturalny charakter otoczenia.

Oaza wieczności - pochówki w Alpach Szwajcarskich

Oaza wieczności" to miejsce w szwajcarskim kantonie Valais, gdzie w Alpach Valais można dokonać naturalnego pochówku. Prochy zmarłego mogą być pochowane pod trawą w spokojnej idylli (bez urny). W "Oazie Wieczności" nie ma ścieżek, pomników nagrobnych ani innych oznaczeń pamiątkowych, aby zachować naturalny charakter regionu. Nie ma tu żadnej konserwacji grobów, bo o to dba natura.


Anrufen

E-Mail